Lasteaia tasu

Toitumise tasu on määratud hoolekogu ja kohatasu – linnavalitsuse poolt. 

2022-2023.õ.a. lasteaia kohatasu on 32,70 euro kuus 

Koolieelses rühmas – 16,35 euro kuus.

Lasteaia tasu makstakse kinni iga kuu 26. kuupäevaks.

Rekvisiidid: 

IBAN: EE172200001120046956

Saaja nimi: Sillamäe Linnavalitsus

Selgitus: l/a Rukkilill, lapse ees- ja perekonnanimi, rühma nr.