Pedagoogid

Logopeedid:

  • Marina Suvorova
  • Niina Gulay

Muusika õpetajad:

  • Alla Drozd
  • Elena Derkach

Liikumisõpetaja:

  • Tatjana Maslikhova

Ujumisõpetaja:

  • Iryna Lanchenkova