Visioon

 

Lasteaed Rukkilill on kaasaegne, lapse vajadustest lähtuv kõrge õppekvaliteediga haridusasutus, kus professionaalsete õpetajate ning pere toetusel kasvab väike laps terveks, kombekaks ja teadmishimuliseks inimeseks, kes oskab väärtustada enda ja teiste loomingut ning teda ümbritsevat keskkonda.