Missioon

Lasteaed  “Rukkilill” on munitsipaalne  õppeasutus, mis tagab koolieelikutele hoiu ja
alushariduse saamise.

Põhilised tegevusalad:

  • Laste füüsiline, vaimne ja sotsiaalne arendamine, eelduste loomine iseseisvaks toimetulekuks igapäevases elus ja õpingutes koolis.
  • Laste tervise hoidmine ja vajadusel kõnehäirete korrigeerimine.
  • Koostöö perekonnaga lapse täisväärtusliku arengu tagamiseks, lastevanemate abistamine õppe- ja kasvatusküsimustes.
  • Lasteasutuse materiaalse olukorra ja laste heaolu nimel olmetingimuste parandamine,  mängu- ja õppetingimuste loomine  mitmekülgse arengu tagamiseks.
  • Töötajate kvalifikatsiooni ja kutseoskuste pidev täiustamine.