№10 Leevike

Sõimerühm, laste vanus 1-3.aastat

Õpetajad:

  • Alla Jarošuk
  • Jelena Tšuklejeva

Õpetaja abi:

  • Ljudmila Žujkova