Rühmad

2022-2023 õppeaastal tegutseb lasteaias 9 rühma:

  • 3 sõime rühma;
  • 6 aiarühma, neist: 1 erirühm, 1 tasandusrühm, 3 keelekümbluserühma, 2 rühma töötavad projekti “Professionaalne eesti keele õpetaja” järgi.